3 apeluri de proiecte, in valoare totala de 117 milioane de euro, pentru sprijinirea calificarii profesionale pentru meserii de baza si integrarea pe piata muncii a celor vulnerabili

[ad_1]

*Aceste măsuri vizează sprijinirea integrării pe piața muncii pentru categoriile vulnerabile, printre care tineri, șomeri și persoane inactive

*Angajatorii care încadrează în muncă persoane defavorizate beneficiază de o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a lansat astăzi 3 apeluri de proiecte, în valoare totală de 117 milioane de euro, pentru sprijinirea calificării profesionale pentru meserii de bază și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

„Ne confruntăm cu următoarea situație: Pe fondul condițiilor dificile generate de criza economică la care se adaugă progresul tehnologic și, nu în ultimul rând, îmbătrânirea populației, economia românească trebuie să gestioneze probleme serioase în domeniul utilizării forţei de muncă, cu o serie de distorsiuni pe piaţa muncii, care se traduc prin coexistenţa unui deficit de forţă de muncă. Venim cu acest pachet de măsuri personalizate de 117 milioane de euro pentru a răspunde nevoii de creştere a gradului de informare şi educare a populaţiei, adresate mai ales celor vulnerabili. În același timp, reușim astfel să susținem meseriile de bază din economia națională”, a transmis ministrul Macel Boloș.

Apelurile lansate astăzi sunt următoarele:

– apelul competitiv „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, în valoare de 60 de milioane de euro.

– apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, în valoare de 50 de milioane de euro.

– apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, în valoare de 7 milioane de euro.

„România încă se confruntă cu provocări majore pe piața muncii, atât în ceea ce privește ocuparea, cât și sărăcia. Sunt probleme cauzate, pe deoparte de contextul economic general, dar și de legătura slabă a sistemului de educație cu cererea reală de competențe și lipsa de experiență în muncă, fapt care duce la rate reduse de inserție pe piața muncii. Prin lansarea acestor apeluri de proiecte ne concentrăm asupra priorităților imediate pentru România, reprezentând o sursă importantă de investiții privind ocuparea forței de muncă, educația, combaterea sărăciei și sprijinirea serviciilor sociale”, a transmis secretarul de stat Bogdan Simcea.

60 de milioane de euro pentru formare profesională în meserii de bază

În cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”, se vor finanța programe de formare în meserii necesare angajatorilor ce activează în unul din următoarele sectoare economice: turism și eco-turism, textile și pielărie, lemn și mobilă, construcții, industrie auto și componente, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultura, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii.

Proiectele se adresează unui grup țintă de aproximativ 6.000 de beneficiari, șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.

Bugetul total al apelului este de 60 de milioane de euro, iar activitățile eligibile sunt: servicii de informare și consiliere profesională, servicii de mediere a muncii, programe de formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale sau șomeri de lungă primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Cererile pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS 2014 începând de astăzi până la de 20 octombrie 2022, ora 16.00. Detalii, aici: https://bit.ly/3dpYozw

50 de milioane de euro pentru măsuri de ocupare pentru regiunile mai puțin dezvoltate

Apelul de proiecte ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” vizează regiunile mai puțin dezvoltate și se adresează unui grup țintă care cuprinde șomeri şi persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, cetățeni români aparținând minorității roma, persoanele din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Bugetul total este de 50 milioane de euro, iar măsurile de ocupare finanțate includ stimulente financiare (subvenții) pentru a crea noi locuri de muncă sau a le ocupa pe cele existente cu persoane din grupurile vulnerabile, prime de mobilitate și de activare pentru persoanele care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune.

Cererile pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS 2014 începând de astăzi până la 30 septembrie 2022, ora 16.00. Detalii, aici: https://bit.ly/3xzdzNG

7 milioane de euro, sprijin pentru integrarea tinerilor pe piața muncii

Apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă” se adresează tinerilor NEETs absolvenți ai unor instituţii de învăţământ, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, înregistrați și profilați de către Serviciul Public de Ocupare, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural și cei aparținând minorității rome.

Sunt acordate subvenții angajatorilor care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, pe o perioadă de 12 luni, în cuantumul de 2.250 lei, stabilit prin Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Bugetul total al apelului este de 7 milioane de euro, iar cererile pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS 2014 începând de astăzi până la 30 septembrie 2022, ora 16.00. Detalii, aici:

Articolul 3 apeluri de proiecte, in valoare totala de 117 milioane de euro, pentru sprijinirea calificarii profesionale pentru meserii de baza si integrarea pe piata muncii a celor vulnerabili apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

[ad_2]

Source link

Previous post Peste 3.000 de elevi din Sectorul 1 vor beneficia de after-school in anul scolar 2022-2023
Next post Acord de colaborare intre CCI Prahova si Camera de Comert a Romaniei din Singapore, semnat la Bucuresti